AI

11 tips! Marknadschef, så blir din vardag enklare med AI

AI-chattrobotar, AI-skrivhjälp och AI för programmerare. AI överallt. Självklart har även marknadschefer och kommunikationschefer nytta av artificiell intelligens. Här är 11 tips som ger dig försprång.

Author Img
Post Main Image
GPT står för “Generative Pre-trained Transformer” och är en typ av artificiell intelligens som används i ChatGPT. Modellen är en del av OpenAI:s forskning inom naturlig språkbehandling och har förmågan att generera text baserat på inlärning från stora datamängder.

Få saker är lika heta som AI just nu! Jag märker det inte minst när jag föreläser för marknadschefer och kommunikatörer. De vill veta hur de kan använda AI för att göra vardagen enklare – och få bättre resultat. Därför gjorde jag research på mer traditionellt sätt (samtal, Googlesökningar) – och tog självfallet hjälp av Chat GPT och den artificiella intelligens som finns i planeringsverktyget Notion. De här elva fördelarna kunde vi enas om.

11 tips – Så får en marknadschef bättre effekt (och en roligare vardag) med stöd av AI

 1. Bättre kundförståelse: AI hjälper till att analysera kunddata och beteendemönster för att skapa djupare insikter om kundernas behov, preferenser och beteende. Det ger dig som marknadschef möjlighet att skapa mer relevanta och skräddarsydda marknadsföringsstrategier.
 2. Effektivare marknadsföringsinsatser: Genom att använda AI kan du automatisera och optimera dina marknadsföringsinsatser. Exempelvis använder du ett publiceringsverktyg för att ange när och till vem ett visst erbjudande ska gå ut.
 3. Du sparar tid och resurser – samtidigt som du förbättrar effektiviteten och resultatet av kampanjer.
 4. Precision i målgruppssegmentering: AI kan hjälpa dig som marknadschef att segmentera målgrupper på ett mer precist sätt genom att analysera stora datamängder. Du kan enklare ta fram skräddarsydda marknadsföringsstrategier för olika kundsegment, vilket ökar konverteringsfrekvensen.
 5. Realtidsanalys och anpassning: AI gör det möjligt för marknadschefer att övervaka kampanjer i realtid. Det gör att du snabbt kan anpassa strategier och kampanjer baserat på data och resultat.
 6. Automatisering av rutinuppgifter: Genom att automatisera repetitiva uppgifter som e-postutskick, rapport-generering och datahantering får du mer tid över till mer strategiska och kreativa arbetsuppgifter.
 7. Förbättrad ROI (avkastning på din investering). Genom att använda AI för att optimera kampanjer, budget-allokering och kanalval kan du som marknadschef maximera din avkastning på investeringen och uppnå bättre resultat med befintliga resurser.
 8. Snabbare och mer exakt beslutsfattande. AI-baserade analyser och prognoser ger dig som marknadschef snabb och korrekt information för att fatta informerade beslut. Det minskar tidskrävande manuella analyser och ökar precisionen i beslutsfattandet.
 9. Optimering av marknadsföringsbudskap: AI kan analysera och optimera marknadsföringsbudskap baserat på kundens preferenser och beteende. Det hjälper dig att kommunicera på ett mer effektivt och anpassat sätt, vilket resulterar i ett ökat engagemang och fler köp (konverteringar).
 10. Kontinuerlig inlärning och anpassning. AI använder maskininlärning för att kontinuerligt förbättra och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det hjälper marknadschefer att hålla sig uppdaterade och konkurrenskraftiga på en snabbt föränderlig marknad.
 11. Genom att använda AI-drivna chatbots och virtuella assistenter kan du förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda en snabbare och mer responsiv kundtjänst, omedelbara svar på frågor samt en personlig och engagerande interaktion med kunderna.
Hjälp! Nu behövs jag snart inte längre som skribent? Eller?
Nyligen bad jag Chat GPT om hjälp med research inför ett event som jag skulle bevaka nästa dag. Först fick jag svaret "Jag har ingen information om eventet, då det inte ägt rum ännu". Jag svarade: "Men det finns information om talarna och deras ämnen har jag sett. Chat GPT svarade: "Jag ber om ursäkt. Och plötsligt rasslade informationen fram.
I februari 2022 gjorde jag och fotograf Fredrik Andersson ett reportage om hur Trafikverket använder AI. Intervjun handlade om en AI som tränats för att kunna ge snabbare och mer exakta prognoser än en trafikledare, när det gäller kortare störningar i tågtrafiken. Då hade inte Chat GPT lanserats ännu, den kom i slutet av 2022.

Så, hur långt har du själv kommit när det gäller att ta hjälp av AI i din vardag? Vilka tips borde jag lägga till i listan?

Hör av dig med mer inspiration!

Så började allt

I höstas välte chattroboten Chat GPT internet. Det i sammanhanget lilla företaget Open AI, hade utvecklat GPT, en språk-AI som hade en förbluffande förmåga att skapa text på en närmast mänsklig nivå. Svara på frågor, improvisera och konversera.

Skavigt i öronen? 

En AI. Låter det skavigt i dina öron? Det gör det i mina. Då kan du tänka: det heter en intelligens. Och en artificiell intelligens.

Vad betyder Chat GPT?

GPT står för “Generative Pre-trained Transformer” och är en typ av artificiell intelligens-modell som används i ChatGPT. Denna modell är en del av OpenAI:s forskning inom naturlig språkbehandling och har förmågan att generera text baserat på tidigare inlärning från stora datamängder.

Notion AI

Är ett verktyg som använder en kombination av naturlig språkbehandling och maskininlärning för att göra det lättare att producera korrekt och kreativt innehåll när du inte känner dig tillräckligt inspirerad.

Hör av dig till oss redan idag!

Låt oss börja med ett kort möte för att diskutera vilka utmaningar ni står inför och hur Wonderwork skulle kunna stötta er på bästa sätt!

CTA Icon
Design
CTA Icon
Film
CTA Icon
Animationer
CTA Icon
Foto
CTA Icon
Bumpers
CTA Icon
Reels
CTA Icon
Strategier
CTA Icon
Webbdesign
CTA Icon
Grafisk design
CTA Icon
Art Direction
CTA Icon
Kreativa kampanjer
CTA Icon
Effektiv kommunikation
CTA Icon
Snabba resultat
CTA Icon
AI-verktyg