Allmänna villkor 2024

Villkor

Godkännande av offerten innebär att ett giltigt avtal ingåtts mellan parterna. Samtliga kostnader i er offert är baserade på att projektet genomförs enligt definierad och godkänd tidsplan.

I det fall projektet skjuts upp, avstannar eller om förutsättningarna ändras efter projektstart eller slutlig brief förbehåller vi oss rätten att revidera givet kostnadsförslag alternativt fakturera upparbetade/ökade kostnader.

Resor, bud och transporter

För resor utanför Stockholm tillkommer faktisk kostnad för resan. Som minimum en milersättning på 55:-/mil vid färd med egen bil. För restid debiteras 750 SEK/timme och produktionsmedlem.

För totala resekostnader över 5.000 SEK specificerar vi separat i offert om inget annat överenskommes.

För modeller eller andra på uppdrag av er köpta tilläggstjänster, anskaffning av rekvisita eller hyra av specialutrustning debiteras ni den faktiska kostnaden samt 1.400 SEK/timme för de timmar som vi lagt ner på anskaffning om beställning görs utöver offererat.

Tilläggsbeställningar

För modeller eller andra på uppdrag av er köpta tilläggstjänster, anskaffning av rekvisita eller hyra av specialutrustning debiteras ni den faktiska kostnaden samt 1.400:-/timme för de timmar som vi lagt ner på anskaffning om beställning görs utöver offererat.

Användningsrättigheter

Användningsrättigheter enligt villkor specificerade i offerten. För ändringar eller utökningar av användningsrättigheter, var vänlig kontakta Wonderwork för separat offert. Om inget annat avtalas gäller att uppdragsgivaren har, som ett resultat av det arbete som utförts enligt detta avtal, rätt att använda slutligt godkänt och färdigt material i sin marknadsföring, så som egen hemsida, sociala medier och event. Användningsrättigheterna är ej exklusiva.

Önskar uppdragsgivaren använda material till övrig marknadsföring och reklam ska en förfrågan göras till Wonderwork. Uppdragsgivaren har ej rätt att upplåta, kopiera eller föra över materialet till tredje part.

Wonderwork samt berörda underleverantörer (fotografer, skribenter etc) har rätten att nyttja materialet för egen marknadsföring och information. Dock ej innan uppdragsgivaren publicerat i önskade kanaler.

Upphovsrätt

Upphovsrätten kvarstår hos upphovsrättsinnehavaren så som fotograf, skribent, illustratör eller Wonderwork Communication Stockholm A). Upphovsrättsinnehavaren har ej rätt att sprida, kopiera, sälja eller överlåta materialet innan kunden publicerat i önskade kanaler.

Betalningsvillkor

Vid godkänd offert fakturerar vi er 50 % av totalbeloppet i förskott om beställningen överstiger 50.000 SEK.

Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.

Är ni sena med betalning tillämpar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen plus 6%.

Avbokning

Vid händelse av utebliven eller inställd produktion debiteras ni 50 % av offertens totalbelopp på produktion om avbokning sker senare än fem arbetsdagar före planerat genomförande.

Korrigeringar

För textproduktion och designuppdrag ingår två korrekturrundor och för filmproduktion ingår tre korrekturrundor. Ändringar därefter debiteras enligt ny offert eller löpande om 1.400 SEK/timme.

Skadestånd och tvist

Om tvist skulle uppstå skall denna avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Om uppdragsgivaren går i konkurs eller träder i likvidation återgår rättigheterna till upphovsmannen direkt.

Övrigt

Vårt samarbete omfattas av Sveriges Fotografers Förbunds "Rekommenderade villkor för uppdragsfotografering 2024". Dessa kan läsas på www.sfoto.se.